تاریخ خبر :1397/09/09
احداث خیابان بهمن 35

     مناقصه

    "یک مرحلـه ای  "

   (نوبت دوم )       

1-   دستگاه مناقصه گذار :   شهرداری آبادان

2-  موضوع مناقصه :    احداث خیابان بهمن 35  

3- برآورد اولیه :  چهار میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و نهصد و شصت و دو هزار و هشتاد و شش  ریال  (  4/569/962/086 ریال )  بر اساس نرخهای مندرج در فهرست  بهای   سال 1397  با ضرایب متعلقه  و از محل  تملک داراییهای سرمایه ای استانی  طرح شماره 142 ض 1502004 و درآمدهای عمومی این شهرداری و تا 25 % قابل کاهش و یا افزایش میباشد .

4- مدت اجرا :   چهار   ماه

5-  دستگاه نظارت :   حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری

6- میزان و نوع تضمین نامه شرکت در مناقصه : مبلغ دویست و بیست و هشت میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار و یکصد ریال   (  228/498/100ریال ) به یکی از دو طریق ذیل                                                                                                                                                  

الف بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی از یکی از بانکهای مجاز کشور برای مدت نود روز 

ب بصورت واریز وجه بحساب جاری سیبا این شهرداری به شماره 0109023356003 نزد بانک ملی  .

7-   شرکتهای رتبه بندی شده و دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  در رشته راه و ترابری   پایه حداقل پنج  بمنظور کسب اطلاع بیشتر و دریافت اسناد مناقصه می توانند همه روزه به استثناء ایام جمعه و تعطیل بمدت حداکثر ده روز از تاریخ انتشار این آگهی به  امور قراردادهای این شهرداری مراجعه نمایند.

8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

9-  سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

                                                            روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری آبادان

                                                                                   www.abadan.ir

نظرات
برای این مطلب تاکنون نظری درج نشده
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
پست الکترونیک نمایش داده نمیشود
نظر شما
 
در تصویر چه عبارتی نوشته شده


ارتباط با ما

نشانی: آبادان،خیابان شهرداری، ساختمان مرکزی شهرداری
کد پستی : 63168 56591
تلفن : 3 - 53225231 نمابر : 53231282
ایمیل: abadan@imo.org.ir

آمار بازدید

امروز: 754
این هفته: 3994
کل بازدید: 101086

سمعی و بصری

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری آبادان می باشد
هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد
پشتیبانی : سازمان فناوری اطلاعات شهرداری آبادان